0

ĐINH BẤM TAY ( ĐINH GIM)

Liên hệ

Đinh bấm tay ( đinh gim). Đinh dùng cho máy bắn đinh bằng tay, hoặc hơi….

Mã: DINHCN_BAMTAY Danh mục:

Mô tả

ĐINH GIM ( ĐINH BẮN TAY)

STT MÃ HÀNG SỐ LƯỢNG KIM /HỘP SỐ LƯỢNG HỘP/THÙNG
1   ĐINH 13/6 手動釘 5.000 50
2   ĐINH 13/8 5.000 50
3   ĐINH 16/6 5.000 50
4   ĐINH 16/8 5.000 50