0

ĐINH BẮN KHUNG HÌNH KHUNG TRANH

Liên hệ

Đinh bắn khung hình, Đinh V dùng bắn góc khung hình. Đinh hạt dưa dùng giữ ảnh trên khung hình.

Mã: DINHCN_KHUNGHINH Danh mục:

Mô tả

ĐINH BẮN KHUNG HÌNH, KHUNG TRANH

STT MÃ HÀNG SỐ LƯỢNG KIM / HỘP
1 ĐINH HẠT DƯA TW 10.000
2 ĐINH HẠT DƯA TW 15.000
3 ĐINH V 5 V型釘 12.000
4 ĐINH V 7 V型釘 6.000
5 ĐINH V 10 6.000
6 ĐINH V 12 6.000
7 ĐINH V 15 6.000

SỬ DỤNG CHO MÁY BẮN ĐINH:

MAY MEITE V1015B MAY MEITE P515