0

ĐINH CHỈ (ĐINH ĐỒNG)

Liên hệ

Đinh chỉ dùng trong ngành gỗ, mỹ thuật…..

Mã: DINHCN_CHI Danh mục:

Mô tả

ĐINH CHỈ (ĐINH ĐỒNG)

STT MÃ HÀNG QUI CÁCH SỐ LƯỢNG
KIM / HỘP
SỐ LƯỢNG
HỘP / THÙNG
1 ĐINH CHỈ 6/5 0.6 X DÀI 5MM 10000 48
2 ĐINH CHỈ 6/8 0.6 X DÀI 8MM 10000 48
3 ĐINH CHỈ 6/10 0.6 X DÀI 10MM 10000 48
4 ĐINH CHỈ 6/12 0.6 X DÀI 12MM 10000 48
5 ĐINH CHỈ 6/15 0.6 X DÀI 15MM 10000 48
6 ĐINH CHỈ 6/18 0.6 X DÀI 18MM 10000 48
7 ĐINH CHỈ 6/20 0.6 X DÀI 20MM 10000 48
8 ĐINH CHỈ 6/22 0.6 X DÀI 22MM 10000 48
9 ĐINH CHỈ 6/25 0.6 X DÀI 25MM 10000 48
10 ĐINH CHỈ 6/30 0.6 X DÀI 30MM 10000 48

SỬ DỤNG CHO MÁY BẮN ĐINH CHỈ: