0

ĐINH CÔNG NGHIỆP DẠNG SÓNG

Liên hệ

Đinh sóng, đinh công nghiệp dạng sóng, dùng để ghép gỗ,….

Mã: ĐINHCN_SÓNG Danh mục:

Mô tả

ĐINH CÔNG NGHIỆP DẠNG SÓNG (ĐINH SÓNG)

STT MÃ HÀNG SỐ LƯỢNG KIM TRÊN THÙNG
1 ĐINH 2 SÓNG 9X17 浪釘 19.200
2 ĐINH 2 SÓNG 12X17 浪釘 14.400
3 ĐINH 4 SÓNG 9X25 浪釘 12.000
4 ĐINH 4 SÓNG 12X25 浪釘 9.000
5 ĐINH 4 SÓNG 6X17 浪釘 29.000