0

ĐINH CÔNG NGHIỆP J4 (ĐINH CHỮ U NGANG 4MM)

Liên hệ

Đinh công nghiệp J4. Dùng trong ngành gỗ , mây tre nứa. sản xuất bàn ghế bằng mây và giả mây…..

Mã: DINHCN_4J Danh mục:

Mô tả

ĐINH CÔNG NGHIỆP J4
(ĐINH CHỮ U NGANG 4MM)

STT MÃ HÀNG SỐ LƯỢNG KIM / HỘP SỐ LƯỢNG HỘP/ THÙNG
1 J404 5.000  20
2 J408 5.000 20
3 J410 5.000  20
4 J413 5.000  20
5 J416 5.000 20
6 J419 5.000 20
7 J422 5.000 20

SỬ DỤNG CHO MÁY BẮN ĐINH J422: