0

ĐINH ST (BÊ TÔNG)

Liên hệ

Đinh công nghiệp ST dùng cho tường bê tông, đóng gỗ…

Mã: DINHCN_ST Danh mục:

Mô tả

ĐINH CÔNG NGHIỆP ST (BÊ TÔNG)

STT MÃ SẢN PHẨM QUI CÁCH
1 ST18 ĐINH BÊ TÔNG DÀI ~18MM
2 ST25 ĐINH BÊ TÔNG DÀI ~25MM
3 ST32 ĐINH BÊ TÔNG DÀI ~32MM
4 ST38 ĐINH BÊ TÔNG DÀI ~38MM
5 ST45 ĐINH BÊ TÔNG DÀI ~45MM
6 ST50 ĐINH BÊ TÔNG DÀI ~50MM
7 ST64 ĐINH BÊ TÔNG DÀI ~64MM

Sử dụng cho máy bắn đinh ST38; ST64: