0

ĐINH CÔNG NGHIỆP F (ĐINH THẲNG)

Liên hệ

Đinh công nghiệp thẳng (đinh f). Chuyên dùng trong lắp gáp bàn ghế, giường, tủ bằng gỗ…..

Mã: DINHCN_F Danh mục:

Mô tả

ĐINH CÔNG NGHIỆP F (ĐINH THẲNG)

STT MÃ SẢN PHẨM QUI CÁCH SỐ LƯỢNG KIM
TRÊN HỘP
SỐ LƯỢNG HỘP
TRÊN THÙNG
1 ĐINH CN F10 INOX 不锈鋼釘 ĐINH DÀI 10MM 40
2 ĐINH CN F15 INOX 不锈鋼釘 ĐINH DÀI 15MM 20
3 ĐINH CN F20 INOX 不锈鋼釘 ĐINH DÀI 20MM 20
4 ĐINH CN F10  排釘 ĐINH DÀI 10MM 5000 50
5 ĐINH CN F15 ĐINH DÀI 15MM 5000 20
6 ĐINH CN F20 ĐINH DÀI 20MM 5000 20
7 ĐINH CN F25 ĐINH DÀI 25MM 5000 20
8 ĐINH CN F30 CTY ĐINH DÀI 30MM 5000 20
9 ĐINH CN F30 CHỢ ĐINH DÀI 30MM 5000 20
10 ĐINH CN F35 ĐINH DÀI 35MM 5000 20
11 ĐINH CN F40 ĐINH DÀI 40MM 5000 20
12 ĐINH CN F50 ĐINH DÀI 50MM 5000 12
13 ĐINH CN F15 XUẤT KHẨU ĐINH DÀI 15MM 20
14 ĐINH CN F20 XUẤT KHẨU ĐINH DÀI 20MM 20
15 ĐINH CN F25 XUẤT KHẨU ĐINH DÀI 25MM 20
16 ĐINH CN F30 XUẤT KHẨU ĐINH DÀI 30MM 20
17 ĐINH CN F40 XUẤT KHẨU ĐINH DÀI 40MM 20
18 ĐINH CN F50 XUẤT KHẨU ĐINH DÀI 50MM 12

SỬ DỤNG MÁY BẮN ĐINH F: F30, F32, F50.