0

ĐINH CÔNG NGHIỆP ĐÓNG NẮP THÙNG CARTON

Liên hệ

Đinh bắn đóng nắp thùng carton, đinh 3815, đinh 3518, đinh cuộn carton 3518, đinh cuộn carton 3522..

Danh mục:

Mô tả

ĐINH CÔNG NGHIỆP ĐÓNG NẮP THÙNG CARTON

( 3515 ; 3518; 3522)

STT MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KIM / HỘP SỐ LƯỢNG HỘP / THÙNG
1 ĐINH 3515 封箱釘 1.800 10
2 ĐINH 3518封箱釘 1.600 10
3 ĐINH 3518封箱釘 1.800 10
4 ĐINH CUỘN THÙNG CATTON 20.000